Honours - Season 2022

Season 2022

Batting Honours

                              Inns                      Total                     HS                         Average

Sami M                35                          747                       66                           24.9

H Khan                 29                          608                       70                          26.43

Tamil M               23                          606                       78                          33.67

Nelson  A             23                          593                       111                         26.95

Prabha  R             25                          392                       69                          18.67


Bowling Honours

                             Overs                   Runs                     Wkts                     Average

 Tamil M               135.5                    600                       45                          13.33

H Khan                 164                       649                       43                          15.09

Elavarasan M        139                       580                       41                          14.15

Dharma M            100                       438                       23                          19.05

Loga S                  126                       456                       23                            19.83


Fielding Honours

                              Catches and RO               

 Nick D                  31

H Khan                 18

Nelson A              15

Prabha  R             13

Tamil M               12